NONYL PHENOL ETHOXYLATE

NONYL PHENOL ETHOXYLATE | NP9 | NONYL PHENOL ETHOXYLATE NP9 | CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT | NP 9 | NP-9 SURFACTANT

Tên hóa học: NONYL PHENOL ETHOXYLATE NP9 (NPE 4-6-8-9-10)

Tên khác: NP9, NONYL PHENOL ETHOXYLATE NP9

Ngoại quan:

NP9 ở dạng chất lỏng trong suốt không màu có độ sánh

NP9 là một chất hoạt động bề mặt không phân ly.

Xuất xứ: Indonesia.

Quy cách: 210 kg/phuy.

简体中文EnglishTiếng Việt