PHÈN NHÔM SUNPHAT | ALUMINUM SULFATE | AL2(SO4)3.18H2O | ALUMINIUM SULFATE | PHÈN NHÔM SUNPHATE

PHÈN NHÔM SUNPHAT | ALUMINUM SULFATE | AL2(SO4)3.18H2O | ALUMINIUM SULFATE | PHÈN NHÔM SUNPHATE

PHÈN NHÔM SUNPHAT – Al2(SO4)3.18H2O

Hàm lượng: Al2O3: 17% Min
Đóng gói: Net 25-50 kg/bao
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia
Ứng dụng: Hóa chất sử dụng làm thích hợp cho lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, chất chống cháy, là chất keo tụ được sử dụng để lắng trong nước cấp và nước thải…

EnglishTiếng Việt