PHOENIX EPOXY RESIN

PHOENIX EPOXY RESIN | KEO EPOXY | NHỰA EPOXY E44 | EPOXY | EPOXY E44

Tên thường gọi: Phoenix Epoxy Resin, Keo Epoxy, Nhựa Epoxy E44
Quy cách: 20 Kg/Thùng
Xuất xứ: Trung Quốc

EnglishTiếng Việt