POLIMER ACCOFLOC A110 | POLIMER NHẬT | POLYMER NHẬT | POLYMER ACCOFLOC A-110

POLIMER ACCOFLOC A110 | POLIMER NHẬT | POLYMER NHẬT | POLYMER ACCOFLOC A-110

Đóng gói: Net 10kg/bao
Xuất xứ: Nhật
Ứng dụng: Hóa chất dùng làm chất keo tụ trong xử lý nước thải, nước cấp…

EnglishTiếng Việt