POLIMER ANIONIC A1110 | PAM ANIONIC | POLYMER | POLIMER | POLYMER A1110 | POLIMER A1110 | POLIMER KMR | POLYMER KMR | POLYMER A | POLYMER ANION | POLIMER ANION

POLIMER ANIONIC A1110 | PAM ANIONIC | POLYMER | POLIMER | POLYMER A1110 | POLIMER A1110 | POLIMER KMR | POLYMER KMR | POLYMER A | POLYMER ANION | POLIMER ANION

Đóng gói: Net 25kg/bao
Xuất xứ: Anh
Ứng dụng: Hóa chất dùng làm chất keo tụ trong xử lý nước thải, nước cấp…

EnglishTiếng Việt