POLIMER | POLYMER | POLIMER CATIONIC C1492 | POLYMER C1492 | POLIMER C1492 | POLYMER C | POLYMER CATION

BÁN POLIMER | POLYMER | POLIMER CATIONIC C1492 | POLYMER C1492 | POLIMER C1492 | POLYMER C | POLYMER CATION

Đóng gói: 25kg/bao
Xuất xứ: Anh ( KMR )
Ứng dụng: Hóa chất dùng làm chất keo tụ trong xử lý nước thải, nước cấp…

Bán và vận chuyển hàng toàn quốc.

EnglishTiếng Việt