POLY ALUMINIUM CHLORIDE | BÁN PAC | POLY ALUMINUM CHLORIDE | POLY ALUMINUM CHLORIT

POLY ALUMINIUM CHLORIDE | BÁN PAC | POLY ALUMINUM CHLORIDE | POLY ALUMINUM CHLORIT

PAC

Tên sản phẩm: Poly Aluminum Chloride – PAC
Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6 – n]m
Hàm lượng: 30% – 31% (hàm lượng Al2O3 – đã bao gồm cả hàm lượng Fe2O3 hữu dụng)
Qui cách đóng bao: Tịnh 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc (Mingchuan – China)
Ngoại quan: PAC ở dạng bột, màu vàng nghệ, loại hàm lượng thấp hơn có thể có màu nâu đất!
Loại sản phẩm: Hóa chất xử lý nước thải và nước cấp

EnglishTiếng Việt