POLYCARBOXYLATE

POLYCARBOXYLATE | PCE | PHỤ GIA BÊ TÔNG | PCA | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER | HPEG 2400 | HPEG | CONCRETE ADMIXTURE | METHYL ALLYL POLYETHENOXY ETHER

Tên sản phẩm: HPEG 2400, HPEG, Methyl Allyl Polyethenoxy Ether, Polycarboxylate Superplasticizer, Polycarboxylate Slump Retention, Polycarboxylate Water Reducing.
Quy cách: 25 kg/bao, 230 kg/phuy, 1000 kg/IBC tank, 21000 kg/Flexitank
Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ

EnglishTiếng Việt