POTASSIUM THIOCYANATE

KSCN | POTASSIUM THIOCYANATE | POTASSIUM SULFOCYANATE | KALI THIOXYANUA | POTASSIUMTHIOCYANATE | KALI THIOXYANAT

Thông tin thêm

Công thức hóa học KSCN
Ngoại quan Dạng tinh thể màu trắng
Quy cách / Đóng gói 25kg/ bao
Tên hóa học kali thioxyanua
Xuất xứ Trung Quốc
简体中文EnglishTiếng Việt