POTASSIUM THIOCYANATE

POTASSIUM THIOCYANATE | KSCN | POTASSIUM THIO CYANATE | KALI THIO XYANUA | KALI THIOCYANATE

Tên sản phẩm: Potassium Thiocyanate, KSCN

Tên khác: Kali Thio Xyanua, Kali Thiocyanate,

Công thức: KSCN

Ngoại quan: Dạng tinh thể mầu trắng

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

简体中文EnglishTiếng Việt