SODIUM BISULPHATE

SODIUM BISULPHATE | SODIUM BISUL PHATE | NATRI BISULPHATE | NATRI BISUL PHATE | NAHSO4

Tên sản phẩm: Sodium bisulphate, Sodium bisul phate, Natri bisulphate, Natri bisul phate, NaHSO4.

Công thức hóa học: NaHSO4

Ngoại quan: Tinh thể màu trắng

Quy cách: Bao 25Kg

Xuất xứ: Trung Quốc

简体中文EnglishTiếng Việt