SODIUM NAPHTHALENE SULFONATE

SODIUM NAPHTHALENE SULFONATE FORMALDEHYDE | SNF-C | SODIUM NAPHTHALENE SULFONATE | SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATE FORMALDEHYDE | NSF | NAPHTHALENE SULFONATE FORMALDEHYDE | SULFONATE FORMALDEHYDE | PHỤ GIA BÊ TÔNG NSF

Tên sản phẩm: Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde, Sodium Naphthalene Sulfonate, NSF, Naphthalene Sulfonate Formaldehyde, Sulfonate Formaldehyde, SNF-C

Quy cách: 25Kg/Bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng: Dùng trong sản xuất phụ gia bê tông, dung trong công nghiệp xây dựng.

EnglishTiếng Việt