SODIUM PERCARBONATE TABLET | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE | SODIUM CARBONATE PEROXIDE | OXY VIÊN | NATRI PECACBONAT | OXY DẠNG VIÊN

SODIUM PERCARBONATE TABLET | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE | SODIUM CARBONATE PEROXIDE | OXY VIÊN | NATRI PECACBONAT | OXY DẠNG VIÊN

Công thức hóa học 2Na2CO3.3H2O2
Ngoại quan Dạng hạt hoặc viên.
Quy cách / Đóng gói 25kg/thùng
Tên hóa học Sodium Percarbonate
Xuất xứ Trung Quốc
EnglishTiếng Việt