ZINC CARBONATE

ZINC CARBONATE | KẼM CARBONATE | ZNCO3 | KẼM CACBONAT

Tên sản phẩm: Zinc Carbonate , Kẽm Carbonate

Tên hóa học: Zinc Carbonate

Công thức hóa học: ZnCO3

Ngoại Quan: Dạng bột mịn màu trắng

Hàm lượng: Zinc Carbonate 57%,57.5%

Qui cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

 

EnglishTiếng Việt