Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Sodium standard solution (Merck) | 170238

Liên hệ
Code: 1702380500 - Chai 500ml

Màu sắc: Không màu

Khối lượng riêng: 1.013 g/cm3 (20oC)

Trạng thái: Lỏng không màu

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml

Ứng dụng: Chất chuẩn Natri dùng trong phương pháp phân tích hấp thụ nguyên tử bằng máy AAS