Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (Merck) | 116122

Liên hệ
Code: 1161220500 - Chai 500g

TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (1161220500) là môi trường màu được thiết kế nhằm mục đích xác định và làm giàu vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước. 

Tryptone Bile X-glucuronide là nguồn cung cấp nitrogen, vitamin, và amino acid trong môi trường TBX. Muối mật Bile Salts là tác nhân chọn lọc chống lại vi khuẩn gram dương, đặc biệt là trực khuẩn (bacillus) và liên cầu khuẩn (fecal streptococcus). E. coli hấp thụ cơ chất màu, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide, X-glucuronide. Enzyme β-glucuronidase trong E.Coli sẽ phân tách mối liên kết giữa nhân màu 5-bromo-4-chloro-3-indolyle và β-D-glucuronide. Việc giải phóng và tích lũy nhân màu này trong tế bào sảy ra. Do đó các khuẩn lạc E. coli sẽ có màu xanh. Agar là tác nhân làm cứng hóa môi trường.