Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tin tức

Danh mục hàng Merck mới nhập - 15/08/2019

15 Tháng Tám, 2019
Mã hàng Tên hàng 1063039029 Di - Sodium Tetraborate Decahydrate (Merck) 1051041000 Di-Potassium Hydrogen phosphate anhydrous [K2HPO4] (Merck) 1011161000 Ammonium acetate for analysis 1065410100 Sodium Nitroprusside dihydrate 1703340100 MOLYBDENUM ICP STANDARD TRACEAB...

Danh mục hàng Merck sắp về

22 Tháng Bảy, 2019
1081011000 - Tetrahydrofural HPLC (Merck) - Chai 1l 1083251000 - Toluen (Merck) (tiền chất) - Chai 1l 1003171000 - Acid Chlohydric 37% (Merck) (tiền chất) - Chai 1l 1084460001 - Titriplex III Solution 0,01mol/lit - Hộp 1091632500 - Wijs Solution 0,1 mol (Merck) - Chai 2,5l 1099210001 -...

Danh mục hàng Merck mới nhập - 22/07/2019

22 Tháng Bảy, 2019
1072430050 - 1,2-Phenylenediamine GR for analysis - Chai/50g 1008070250 - Acid Acetic (Trichloro) (Merck) KN (tiền chất) - C/250g 8223360250 - Acid Thioglycolic - C/250ml 1702040500 - Antimony Standard Solution (Merck) - C/500ml 1197730500 - Arsenic Standard Solution (Merck) - C/500ml ...

KHÁI NIỆM DUNG MÔI VÀ CÁC LOẠI DUNG MÔI THƯỜNG DÙNG

16 Tháng Tư, 2019
Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một thể đồng nhất. Với mỗi chất khác nhau có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định. Dung môi có thể được chia thành hai loại: phân cực và không phân c...