Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tin tức

Danh mục hàng Merck mới nhập - 15/08/2019

15 Tháng Tám, 2019
Mã hàng Tên hàng 1063039029 Di - Sodium Tetraborate Decahydrate (Merck) 1051041000 Di-Potassium Hydrogen phosphate anhydrous [K2HPO4] (Merck) 1011161000 Ammonium acetate for analysis 1065410100 Sodium Nitroprusside dihydrate 1703340100 MOLYBDENUM ICP STANDARD TRACEAB...

Danh mục hàng Merck sắp về

22 Tháng Bảy, 2019
1081011000 - Tetrahydrofural HPLC (Merck) - Chai 1l 1083251000 - Toluen (Merck) (tiền chất) - Chai 1l 1003171000 - Acid Chlohydric 37% (Merck) (tiền chất) - Chai 1l 1084460001 - Titriplex III Solution 0,01mol/lit - Hộp 1091632500 - Wijs Solution 0,1 mol (Merck) - Chai 2,5l 1099210001 -...

Danh mục hàng Merck mới nhập - 22/07/2019

22 Tháng Bảy, 2019
1072430050 - 1,2-Phenylenediamine GR for analysis - Chai/50g 1008070250 - Acid Acetic (Trichloro) (Merck) KN (tiền chất) - C/250g 8223360250 - Acid Thioglycolic - C/250ml 1702040500 - Antimony Standard Solution (Merck) - C/500ml 1197730500 - Arsenic Standard Solution (Merck) - C/500ml ...