Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Titanium standard solution (Merck) | 170243

Liên hệ
Code: 1702430500 - Chai 500ml

Trạng thái: Lỏng không màu

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml

Ứng dụng: Chất chuẩn Titanium standard solution dùng cho máy phân tích AAS.