Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Triple sugar iron agar (TSI) (Merck) | 103915

Liên hệ
Code: 1039150500 - Chai 500g

Triple sugar iron agar (1039150500) được đề xuất bởi SULKIN và WILLETT (1940) và được sửa đổi bởi HAJNA (1945) để xác định Enterobacteriaceae.

Vi sinh vật lên men đường và làm  tăng axit biến môi trường hoàn toàn thành acit được phát hiện bởi chỉ thị pH phenol đỏ, làm thay đổi màu của nó từ đỏ cam sang vàng, trên kiềm hóa nó chuyển sang màu đỏ đậm. Thiosulfate bị khử thành hydro sunfua bởi một số loài vi khuẩn, hydro sunfua phản ứng với một muối sắt để tạo ra sunfua sắt đen.