Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tryptic Soy agar (TSA) (Merck) | 105458

Liên hệ
Code: 1054580500 - Chai 500g

Tryptic Soy agar (TSA) (1054580500) được sử dụng cho việc sinh trưởng ban đầu phục vụ mục đích quan sát hình thái khuẩn lạc, phát triển nuôi cấy thuần và đạt được sự phát triển cho phép xét nghiệm hóa sinh và bảo quản sau đó. Tryptic Soy agar (TSA) nghiêng được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển mẫu vi khuẩn nuôi cấy.

Tryptic Soy agar (TSA) chứa mẫu phân giải tương đương của casein và bột đậu tương. Sự kết hợp từ pepton casein và đậu tương khiến cho môi trường giàu dinh dưỡng và cung cấp nitơ hữu cơ, đặc biệt amino acid và các peptide chuỗi dài cho vi khuẩn. Sodium chloride được sử dụng nhằm duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu và agar là tác nhân làm cứng môi trường.