Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tryptic Soy Broth (TSB) (Merck) | 105459

Liên hệ
Code: 1054590500 - Chai 500g

Tryptic Soy Broth (TSB) (1054590500), Casein-Peptone Soymeal-Peptone (CASO) là một môi trường nuôi cấy phổ biến không có chất ức chế và các chỉ số để phân lập và nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí, nấm men và nấm mốc. Môi trường được sử dụng để kiểm tra vô trùng các chất, chế phẩm và sản phẩm cũng như nước dùng làm xanh để xét nghiệm vi sinh vật được chỉ định hoặc xác định tổng số hiếu khí khả thi bằng phương pháp MPN trong các sản phẩm không vô trùng theo phương pháp hài hòa của EP, USP, JP cho kiểm tra vi sinh vật đối với các sản phẩm không vô trùng: Kiểm tra và kiểm tra vi khuẩn cho các vi sinh vật được chỉ định.