Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar (Merck) | 110275

Liên hệ
Code: 1102750500 - Chai 500g

Violet Red Bile Dextrose agar (1102750500) được sử dụng để phát hiện và liệt kê Enterobacteriaceae từ thức ăn và thức ăn chăn nuôi và các vật liệu khác và vi khuẩn Gram âm dung nạp mật từ dược phẩm và các vật liệu khác.

Sự phân hủy glucose đi kèm với việc sản xuất axid, được biểu thị bằng sự thay đổi màu sang màu đỏ và bởi các vùng axit mật kết tủa bao quanh các khuẩn lạc. Tất cả Enterobacteriaceae được phát hiện vì tất cả chúng đều phân giải glucose thành axit. Tuy nhiên, môi trường nuôi cấy không đặc biệt cụ thể đối với các sinh vật này vì một số vi khuẩn đi kèm khác (ví dụ Aeromonas) cũng cho thấy các phản ứng này. Enzym tiêu hóa mô động vật cung cấp nguồn carbon và nitơ cho sự tăng trưởng và chiết xuất nấm men chủ yếu cung cấp vitamin Bcomplex trong khi agar là tác nhân hóa rắn.