Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Water (Merck) | 115333

Liên hệ
Code: 1153332500 - Chai 2.5l

Công thức hóa học: H2O

Khối lượng tịnh: 2,5 lít

Xuất xứ: Merck KagA – Frank furter Strasse 250, D-64293, Germany

Mô tả sản phẩm: Với mức độ truyền UV cao, số hạt thấp, độ axit và độ kiềm thấp và mức dư lượng bốc hơi thấp, dung môi LiChrosolv® lý tưởng cho việc phân tách lặp lại. Vì sự tách biệt thường được thực hiện dưới các điều kiện gradient trong HPLC phân tích, chúng tôi cung cấp các dung môi trong “lớp gradient” cũng như “đẳng cấp lớp”. Điều này cho phép để giảm thiểu hiệu ứng gradient của dung môi liên quan.

Nhiệt độ sôi: 100 °C (1013 hPa)

Tỉ trọng: 1.00 g/cm3 (20 °C)

Áp suất hơi: 23 hPa (20 °C)

Ứng dụng: Nước cất dùng trong phương pháp sắc ký.