Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Buffered Peptone Water (Merck) | 1072280500

Liên hệ
Code: 1072280500 - Chai 500g Công ty HTV chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các loại môi trường vi sinh của hãng Merck-Đức mà bạn cần. Môi trường vi sinh Peptone water-1072280500 Là môi trường tiền tăng sinh được sử dụng vào giai đoạn trước giai đoạn tăng sinh chọn lọc để phân lập Salmonella từ thực phẩm

Buffered Peptone Water (1072280500) là môi trường nuôi cấy salmonella dùng để làm giàu trước  khi được sử dụng để giúp phục hồi vi khuẩn Salmonellae bị tổn thương sau khi đưa vào môi trường chọn lọc.  Môi trường trước khi làm giàu này không chứa các chất ức chế, được làm giàu và tạo điều kiện để phục hồi tế bào bị tổn thương trong quá trình bảo quản thực phẩm.

Hai nhà nghiên cứu Edel và Kampelmacher đã ghi nhận các tổn thương vi khuẩn Salmonella  xảy ra trong quá trình bảo quản thực phẩm là do nhiệt độ, độ ẩm khô, áp suất thẩm thấu cao, các chất bảo quản và sự thay đổi nồng độ pH.

Buffered Peptone Water (1072280500) trong giai đoạn trước làm giàu giúp phục hồi tế báo tổn thương nhạy cảm với độ pH thấp. Điều này đặc biệt quan trọng trong các mẫu thực vật. Dung dịch này có thể được sử dụng để kiểm tra thức ăn gia cầm khô.

Trong thí nghiệm liên quan đến sự cô lập của vi khuẩn Salmonella từ thịt đã bị nhiễm, trước khi làm giàu trong nước muối Buffered Peptone tại 37 độ C trong vòng 18 giờ trước khi  chọn lọc trong môi trường Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth  cho kết quả tốt hơn với phương pháp chọn lọc trực tiếp.

Lactose Broth thường được sử dụng làm môi trường làm giàu nhưng có thể gây bất lợi trong việc phục hồi Salmonella.

Hóa chất chứa Proteose Peptone bao gồm Cacbon, Ni tơ, Vitamin và khoáng chất. Natri Clorua nhằm duy trì sự cân bằng thẩm thấu với môi trường dung dịch đệm phosphate. Canh thang có nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng sinh cho các vi khuẩn tổn thương. Đệm phosphate với mục đích ngăn ngừa sự tổn thương vi khuẩn do thay đổi độ pH của môi trường.

Cấy 10 gam mẫu trong 50ml môi trường và ủ ở nhiệt độ 35-37 độ C trong 18 giờ. Chuyển 10ml từ môi trường này đến 100ml Tetrathionate Broth và ủ tại 43 độ C trong 24-48 giờ . Sau đó nuôi cấy trên môi trường chọn lọc. Kiểm tra các đĩa cho các khuẩn lạc Salmonella điển hình.