Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải
Địa chỉ: Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 028 3864 3787
Email: Contact@longhaichem.vn

  • Ms. Thảo- (HC Tinh Khiết)
  • 0913 917 038 (Zalo)
  • kd1@longhaichem.vn
  • longhaichem2 (Skype)
  • Mr. Luật- (HC Tinh Khiết)
  • 0911 785 568 (Zalo)
  • kd1@longhaichem.vn
  • longhaichem2(Skype)
  • Mr. Hải- (HC Tinh Khiết)
  • 0904 494 938 (Zalo)
  • kd1@longhaichem.vn
  • Ms. Phương- (HC Tinh Khiết)
  • 0913 917 038 (Zalo)
  • kd1@longhaichem.vn
  • Mr. Điệp- (HC Công Nghiệp)
  • 0909 752 711 (Zalo)
  • kd2@longhaichem.vn