Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

EE (Enterobacteriaceae Enrichment) MOSSEL broth (Merck) | 105394

Liên hệ
Code: 1053940500 - Chai 500g

EE (Enterobacteriaceae Enrichment) MOSSEL broth (1053940500) buffer chứa muối mật, brilliant green và glucose, được đề xuất bởi Mossel, là một môi trường tăng sinh để đếm xác suất lớn nhất  Enterobacteriaceae trong thực phẩm, động vật và môi trường.

Nó cũng được đề nghị trong các Dược điển khác để phát hiện vi khuẩn Gram âm có khả năng kháng muối mật.

Quan sát các ống nghiệm có sự phát triển của vi khuẩn. Tái cấy lên VRBG. Sau khi ủ ở nhiệt độ thích hợp, các đĩa có các khuẩn lạc đặc trưng được xác nhận thông qua các test thử nghiệm phù hợp.