Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Fluid Thioglycollate medium (Merck) | 1081910500

Liên hệ
Code: 1081910500 - Chai 500g

Fluid Thioglycollate medium (1081910500) được sử dụng để thử nghiệm độ vô khuẩn của các sản phẩm sinh học và nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí, kị khí và vi khuẩn vi hiếu khí. Công thức của môi trường  phù hợp với các yêu cầu của Dược điển Châu Âu, Dược điển Hoa Kỳ và AOAC trong phân tích vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh và xác định tác dụng diệt bào tử của chất khử trùng. Môi trường này cũng được sử dụng để khẳng định Clostridium perfringens trong các sản phẩm thực phẩm. Thành phần chính được định nghĩa trong Dược điển Châu Âu và trong tiêu chuẩn NF EN ISO 7937.