Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Glycerol (VWR Prolabo)

Liên hệ
Code: 24388295
Tên sản phẩm Glycerol
Code 24388295
Quy cách chai 1L
Công thức hóa học C3H8O3
Tên khác propan-1,2,3-triol, glycerin, glycerine, propantriol, glyxerol
Xuất xứ VWR Prolabo
Danh mục Hóa chất thí nghiệm