Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Lactose broth (Merck) | 107661

Liên hệ
Code: 1076610500 - Chai 500g

Lactose broth (1076610500) chủ yếu được sử dụng như một môi trường tăng sinh để phát hiện Escherichia coli trong mỹ phẩm. Nó  cũng có thể được sử dụng để nuôi cấy các vi khuẩn Gram âm. Sử dụng ống Durham để phát hiện sự lên men của lactose. Lactose Broth được sử dụng làm môi trường nuôi cấy khuẩn Salmonella và phát hiện vi khuẩn coliform từ thực phẩm, sữa, nước và các mẫu dược phẩm.