Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Listeria Enrichment Broth (LEB) (Merck) | 110549

Liên hệ
Code: 1105490500 - Chai 500g

Listeria Enrichment Broth (LEB) (1105490500) được sử dụng để tăng sinh sơ cấp Listeria. 

Polypeptone, chiết xuất nấm men và chiết xuất từ thịt cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng của vi khuẩn Listeria. Nồng độ NaCl tăng tính chọn lọc. Đệm phosphates pH của môi trường.Esculin được thủy phân thành glucose và esculetin bởi Listeria. Khối acid nalidixic ngăn chặn sự sao chép DNA của vi khuẩn nhạy cảm với chất kháng khuẩn này. Kết quả vi khuẩn Gram (+) bị ức chế bởi acriflavine.

Tăng sinh thứ cấp trong UVMII broth hoặc phân lập trong môi trường chọn lọc COMPASS LITERIA Agar