Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

MacCONKEY broth (Merck) | 105396

Liên hệ
Code: 1053960500 - Chai 500g

MacCONKEY broth (1053960500) là môi trường nuôi cấy chọn lọc được sử dụng làm xét nghiệm giả định đối với vi khuẩn Escherichia coli và coliform và để xác định Escherichia coli hoặc coliform hiệu chuẩn của sữa, nước và các vật liệu khác theo MacConkey và Hill.

MacCONKEY broth (1053960500) có chứa đường sữa, khi bị thoái hóa, sẽ cho axit và khí, theo định nghĩa chỉ ra sự hiện diện của E. coli. Khí được hình thành được thu thập trong các ống Durham và sản xuất axit được phát hiện bởi chỉ thị bromocresol màu tím, chuyển sang màu vàng. Mật bò thúc đẩy sự phát triển của một số loài vi khuẩn đường ruột và ức chế vi khuẩn của vi sinh vật không sống trong ruột.