Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Mannitol salt phenol-red agar (Merck) | 1054040500

Liên hệ
Code: 1054040500 - Chai 500g

Mannitol salt phenol-red agar (1054040500) được sử dụng để xác định tụ cầu khuẩn Staphylococcus là một chủng vi khuẩn gây bệnh phổ biến trên người.

Staphylococcus xuất hiện trên da người nhưng trong điều kiện bình thường sẽ không gây bệnh. Chủng vi khuẩn này có khoảng 32 loài và bao gồm cả loài hiếu khí và kị khí tùy nghi. Chủng vi khuẩn phổ biến nhất là Staphylococcus aureus hay còn gọi tụ cầu vàng.

Có nhiều phương pháp và môi trường được sử dụng trong phân lập các loài Staphylococcus nhưng Mannitol salt phenol-red agar (1054040500) được sử dụng rất phổ biến. Môi trường này còn được gọi là môi trường Chapman. Khi cấy mẫu trong môi trường Mannitol salt phenol-red agar hầu hết các vi khuẩn sẽ bị ức chế bởi nồng độ muối cao ngoại trừ một số loài ưa nồng độ muối cao. Trong khi đó các loài staphylococcus đặc biệt là tụ khuẩn vàng sẽ phát triển và tạo thành các khuẩn lạc tròn, bờ đều và lồi, màu vàng nhạt đến vàng đậm, đồng thời làm vàng môi trường xung quanh chính khuẩn lạc này.