Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Meat liver agar (Merck) | 115045

Liên hệ
Code: 1150450500 - Chai 500g

Meat liver agar (1150450500) được sử dụng để định lượng các bào tử vi khuẩn kị khí sinh sulfite trong nước.

Meat liver agar (1150450500) hoạt động như sau: Peptone từ gan – thịt đảm bảo sự tăng trưởng của hầu hết các vi sinh vật, đặc biệt là các vi khuẩn kỵ khí. Glucose là nguồn năng lượng cho sự tăng trưởng. Tinh bột giúp bào tử nảy mầm . Vi khuẩn kỵ khí khử sulfite thành sulfide, với sự hiện diện của ion sắt làm đen các khuẩn lạc do sự hình thành sắt sulfide.

Đếm khuẩn lạc bao quanh bởi một quầng sáng màu đen. Sự khuếch tán của quầng sáng có thể làm đen toàn bộ ống làm cho việc định lượng có thể sau 48 giờ ủ.