Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

MRS broth (Merck) | 110661

Liên hệ
Code: 1106610500 - Chai 500g

MRS broth (1106610500) được dùng để tăng sinh và xác định lactobacilli trong thực phẩm. Bằng cách chuyển những khuẩn lạc đã phân lập, các khuẩn lạc con xum xuê có thể được hình thành. Môi trường có thể được sử dụng để nuôi cấy lactobacilli tăng trưởng chậm như Lactobacillus brevis và Lactobacilluc fermentum. .