Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Nutrient broth (Merck) | 105443

Liên hệ
Code: 1054430500 - Chai 500g

Nutrient broth (1054430500) là môi trường thông thường sử dụng cho một số lượng lớn vi sinh vật không yêu cầu thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Công thức của nó phù hợp với chỉ thị JO của Pháp 08/8/1972 để phát hiện khả năng ức chế của các sản phẩm mỹ phẩm.

Nutrient broth là hỗn hợp của tryptone và cao thịt, giúp hỗ trợ sự phát triển của vi sinh vật. Sodium chloride được đưa vào để cân bằng thẩm thấu của môi trường.