Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

OF basal medium (Merck) | 110282

Liên hệ
Code: 1102820500 - Chai 500g Môi trường cơ bản để phân biệt và phân loại vi khuẩn đường ruột gram âm

Môi trường nuôi cấy OF basal medium (1102820500)  được đề xuất bởi Hugh và Leifson (1953) để phát hiện sự oxy hóa và sự giảm sút của carbohydrate lên men. Nó được sử dụng chủ yếu để phân biệt và phân loại vi khuẩn đường ruột gram âm. Một agar chọn lọc và khác biệt cho Pseudomonas cepacia đã được hình thành bởi Welch et al. (1987) trên cơ sở môi trường này, với việc bổ sung agar-agar, lactose, polymyxin B và bacitracin.

Một carbohydrate được thêm vào môi trường nuôi cấy, sự phân hủy carbohydrate thành axit được biểu thị bằng chỉ thị pH bromothymol màu xanh làm thay đổi màu của nó thành màu vàng. Sự suy thoái được phép diễn ra trong khi môi trường được tiếp xúc với không khí (suy thoái có thể oxy hóa hoặc lên men) hoặc dưới loại trừ không khí (suy thoái bằng cách chỉ lên men).