Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Peptone from casein pancreatically digested (Merck) | 102239

Liên hệ
Code: 102230500 - Chai 500g

Peptone from casein pancreatically digested (102230500) này thu được từ sự thoái hóa của tụy casein và được sử dụng để chuẩn bị môi trường cho việc nuôi cấy các vi sinh vật khó tính. Nó chứa một lượng đáng kể các chất đối kháng sulfonamide (axit p-aminobenzoic) và vì thế được sử dụng đặc biệt đối với việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy được sử dụng để kiểm tra độ nhạy của vi sinh vật truyền nhiễm đối với sulfonamid.

Peptone from casein này được sử dụng để chuẩn bị môi trường cho việc nuôi cấy các vi sinh vật khó tính. Nó chứa một lượng không đáng kể chất đối kháng sulphonamide và do đó được sử dụng đặc biệt cho việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy được sử dụng để kiểm tra độ nhạy
Peptone from casein này thu được từ sự thoái hóa của casein và được sử dụng để chuẩn bị môi trường cho việc nuôi cấy các vi sinh vật khó tính. Nó chứa một lượng không đáng kể chất đối kháng sulfonamid (axit p-aminobenzoic) và do đó được sử dụng đặc biệt để điều chế môi trường nuôi cấy được sử dụng để kiểm tra độ nhạy cảm của vi sinh vật truyền nhiễm đối với sulfonamid.