Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Plate Count agar (Merck) | 1054630500

Liên hệ
Code: 1054630500 - Chai 500g

Plate Count agar (1054630500) còn được gọi là Standard Methods Agar (SMA), là một môi trường tăng trưởng vi sinh thường được sử dụng để đánh giá hoặc để theo dõi sự phát triển của vi khuẩn "tổng thể" hoặc khả thi của một mẫu. PCA không phải là một phương tiện chọn lọc.