Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Pseudomonas agar P (Merck) | 110988

Liên hệ
Code: 1109880500 - Chai 500g

Pseudomonas agar P (1109880500) được sử dụng để phát hiện và phân biệt Pseudomonas aeruginosa từ các pseudomonads khác dựa trên sản xuất pyocyanin. Pseudomonas aeruginosa là loài Pseudomonas duy nhất được biết đến để sản xuất và bài tiết sắc tố, pyocyanin. Pseudomonas agar P là một phương tiện được phát triển bởi King, Ward và Raney đã cải thiện việc sản xuất pyocyanin bởi Pseudomonas aeruginosa.

Môi trường chứa chất tiêu hóa tụy của gelatin, cung cấp cho sinh vật nitơ, axit amin, vitamin và các yếu tố tăng trưởng thiết yếu khác; Ngoài ra, hàm lượng phốt phát thấp của peptone này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng vì sự hiện diện của phosphate là ức chế sản xuất pyocyanin. Glycerol được thêm vào như một nguồn carbon thay thế. Magiê clorua và kali sunfat là muối cation, hoạt động như chất kích hoạt để sản xuất pyocyanin. Pyocyanin là một sắc tố hòa tan trong nước màu xanh, khuếch tán vào môi trường xung quanh các khuẩn lạc. Pseudomonas Agar P nên được sử dụng cùng với Pseudomonas Agar F kể từ khi xác định chất hỗ trợ sản xuất pyocyanin và fluorescein trong việc xác định Pseudomonas aeruginosa.