Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Pseudomonas CN Selective (Merck) | 107624

Liên hệ
Code: 1109880500 - Chai 500g

Hỗn hợp peptone trong Pseudomonas CN Selective (1076240010) cơ sở cho phép tăng trưởng của một loạt các Pseudomonades. Lượng kali sulfat và magiê clorua hỗ trợ tăng cường sản xuất sắc tố của Pseudomonas aeruginosa. Bằng cách chọn chất bổ sung và nhiệt độ ủ thích hợp, môi trường trở nên chọn lọc đối với Pseudomonas spp. (CFC Agar), hoặc Pseudomonas aeruginosa (CN Agar).

Khi được bổ sung Pseudomonas CN Selective (1076240010) và glycerol, môi trường tuân thủ các thông số kỹ thuật do EN ISO 16266 đưa ra để phát hiện và liệt kê Pseudomonas aeruginosa trong nước bằng kỹ thuật lọc màng.