Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

R2A Agar (Merck) | 100416

Liên hệ
Code: 1004160500 - Chai 500g

R2A Agar (1004160500) là một môi trường cho phép đếm tổng số vi sinh vật hiếu khí có khả năng sống trong nước được xử lý như nước tinh khiết, nước tinh khiết cao và nướcchuẩn bị cho nuôi cấy. Môi trường R2A Agar phù hợp với Dược điển Châu Âu (trước đây là S)..

Xuất hiện với số lượng nhỏ, các yếu tố dinh dưỡng cho phép phát triển các vi sinh vật bị căng thẳng. Sự kết hợp của muối khoáng duy trì sự cân bằng thẩm thấu. Sự có mặt của natri pyruvate kích hoạt sự trao đổi chất của vi khuẩn.