Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

SABOURAUD-2% dextrose broth (Merck) | 108339

Liên hệ
Code: 1083390500 - Chai 500g

SABOURAUD-2% dextrose broth (1083390500) được khuyến nghị dùng cho phát hiện Candida albicans trong các sản phẩm không vô trùng theo Dược điển harmonized.
Nó cũng được dùng như môi trường dinh dưỡng để tăng sinh nấm men và nấm mốc. Công thức của nó được định nghĩa trong Dược điển Mỹ và Châu Âu.

SABOURAUD-2% dextrose broth được khuyến nghị dùng cho phát hiện Candida albicans trong các sản phẩm không vô trùng theo Dược điển harmonized. Nó cũng được dùng như môi trường dinh dưỡng để tăng sinh nấm men và nấm mốc.