Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

SABOURAUD 4% dextrose agar (Merck) | 105438

Liên hệ
Code: 1054380500 - Chai 500g

SABOURAUD 4% glucose agar (1054380500) là môi trường ban đầu được thiết kế cho nuôi cấy tế bào da. Ngày nay nó được sử dụng để phân lập và nuôi cất tất cả các loại nấm. Peptone có mặt trong thạch Sabouraud Glucose Agar là nguồn nhân tố sinh trưởng chứa nitơ. Glucose là nguồn cung cấp năng lượng cho sự sinh trưởng của vi sinh vật. Nồng độ glucose cao tạo ưu thế cho sự sinh trưởng của nấm (ổn định áp suất thẩm thấu) trong khi hầu hết vi sinh vật không chịu được nồng độ đường cao. Ngoài ra, pH thấp tối ưu cho nấm nhưng không tối ưu với nhiều vi khuẩn. Thạch Sabouraud Glucose Agar chỉ chọn lọc thấp chống lại vi khuẩn.