HYDROGEN PEROXIDE 30% (MERCK) | 107209

HYDROGEN PEROXIDE 30% (MERCK) | 107209

Công thức hóa học: H2O2
Xuất xứ: Đức
Ứng dụng:    
– Sử dụng làm chất oxi hóa các chất hữu cơ trong quá trình xử lý nước thải. Đặc biệt được ứng dụng nhiều đối với nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy.

EnglishTiếng Việt