NUTRIENT BROTH (MERCK) | 105443

NUTRIENT BROTH (MERCK) | 105443

Code: 1054430500 – Chai 500g
Nutrient broth là hỗn hợp của tryptone và cao thịt, giúp hỗ trợ sự phát triển của vi sinh vật. Sodium chloride được đưa vào để cân bằng thẩm thấu của môi trường.
EnglishTiếng Việt