OF BASAL MEDIUM (MERCK) | 110282

OF BASAL MEDIUM (MERCK) | 110282

Code: 1102820500 – Chai 500g Môi trường cơ bản để phân biệt và phân loại vi khuẩn đường ruột gram âm
EnglishTiếng Việt