Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

SIMMONS citrate agar (Merck) | 102501

Liên hệ
Code: 1025010500 - Chai 500g

SIMMONS citrate agar (1025010500) là môi trường thạch được Simmons phát triển dựa trên công thức của Koser vào đầu những năm 1920. Môi trường này được sử dụng cho phân biệt vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) dựa vào việc sử dụng nguồn carbon duy nhất là citrate.

SIMMONS citrate agar được sử dụng để kiểm tra khả năng của sinh vật sử dụng citrate là nguồn năng lượng. Vai trò của các thành phần trong môi trường này như sau: Ammonium Dihydrogen Phosphate là nguồn ni tơ duy nhất. Dipotassium Phosphate hoạt động như hệ đệm. Sodium Chloride duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu của môi trường. Sodium Citrate là nguồn carbon duy nhất trong môi trường. Magnesium Sulfate là một cofactor cho nhiều phản ứng chuyển hóa khác nhau. Agar là tác nhân làm cứng môi trường. Sinh vật có khả năng sử dụng ammonium dihydrogen phosphate và citrate sẽ phát triển không giới hạn trên môi trường này. Nếu citrate có thể được sử dụng, môi trường sẽ tích lũy các sản phẩm phụ bazơ.

Vi khuẩn có thể sinh trưởng trên môi trường này tạo ra enzyme citrate-permease, có khả năng chuyển citrate thành pyruvate. Pyruvate sau đó có thể tiến vào chu trình trao đổi chất của sinh vật để sản xuất năng lượng. Sự sinh trưởng là chỉ thị của việc sử dụng citrate, một chất chuyển hóa trung gian trong chu trình Krebs.

Khi vi khuẩn sử dụng citrate, muối ammonium bị phá vỡ tạo thành ammoniac, do đó tăng tính kiềm. Sự chuyển đổi pH dẫn tới chuyển chất chỉ thị bromthymol blue trong môi trường từ xanh lá thành xanh da trời khi pH trên 7.6.