Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Skim milk powder (Merck) | 115363

Liên hệ
Code: 1153630500 - Chai 500g

Skim milk powder (1153630500) là một loại sữa bò khô được phun khô không có chất ức chế (ví dụ: kháng sinh). Nó được sử dụng làm chất nền trong môi trường để kiểm tra vi khuẩn của các sản phẩm sữa và để xác định Clostridia spp. Loại thứ hai có thể được phân biệt dựa trên khả năng phân giải protein của protein thành pepton (peptonisation) hoặc làm đông tụ sữa. Là một thành phần trong môi trường nuôi cấy Sữa bột Skim thường được sử dụng ở nồng độ 0,1 đến 1,0%.