Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

SLANETZ and BARTLEY agar (Merck) | 105262

Liên hệ
Code: 1052620500 - Chai 500g

SLANETZ and BARTLEY agar (1052620500) là một môi trường chọn lọc được sử dụng để đếm số khuẩn trong nước, đồ uống, nước thải và các sản phẩm sinh học khác nhau có nguồn gốc động vật uống, bằng phương pháp lọc màng.

Môi trường được xây dựng bởi Slanetz et al. để đếm enterococci trong nước và đồ uống bằng phương pháp lọc màng. Một sửa đổi của phương pháp, liên quan đến việc bổ sung TTC (triphenyltetrazolium clorua) làm cho việc đếm tốt hơn khi màng được đặt trực tiếp trên bề mặt thạch. Công thức hiện tại cũng cho kết quả tương đương với các phương pháp được phát triển bởi Litsky, Mallmann và Fifield để phát hiện các liên cầu phân.

Natri azit ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn Gram âm. TTC là một chỉ số về tăng trưởng của vi khuẩn. Nó làm giảm formazan không hòa tan bên trong tế bào. Phản ứng này được nhìn thấy bởi sự hình thành khuẩn lạc màu đỏ đến nâu

Khuẩn lạc đỏ, bơ hoặc hồng được coi là đặc trưng. Tiến hành xác nhận các khuẩn lạc đặc trưng bằng cách sử dụng Bile Esculin Azide Agar (BK158 hoặc BM104), đã được gia nhiệt tới 44 °C.