Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

SS agar (Merck) | 1076670500

Liên hệ
Code: 1076670500 - Chai 500g

SS Agar (1076670500) là môi trường phân biệt và chọn lọc trung bình cho phân lập, nuôi cấy và phân biệt Salmonella và một số chủng Shigella. SS agar là sự cải tiến của Desoxycholate Citrate Agar. Nó được khuyến  cáo cho xét nghiệm các mẫu lâm sàng và thực phẩn đối với sự có mặt của Salmonella và Shigella.

Việc bao gồm muối mật (bile salts), sodium citrate và brilliant green cung cấp sự ức chế các vi sinh vật coliform gram dương và ức chế sự nhóm lại của Proteus trong khi cho phép Salmonella phát triển. Dịch chiết thịt bò, dịch phân giải casein bằng enzyme, và dịch phân giải mô động vật bằng enzyme cung cấp nguồn nitrogen, carbon và vitamins được yêu cầu cho sinh vật phát triển. Lactose là Carbohydrate có mặt trong Salmonella Shigella agar. Thiosulfate và ferric citrate cho phép xác định hydrogen sulfide bởi việc sản xuất của khuẩn lạc với màu đen ở trung tâm. Đỏ trung tính trở thành đỏ trong sự có mặt của một pH axít, bởi vậy cho thấy sự lên xem đã xuất hiện.

Nó được sử dụng như một môi trường chọn lọc và phân biệt cho phân lập Salmonella và một số loài Shigella từ mẫu lâm sàng và mẫu nghiên cứu.

Môi trường này không được khuyến cáo cho phân lập Shigella nguyên phát

Nó cũng được phát triển để trợ giúp sự phân biệt của loài lên men lactose và không lên men lactose từ mẫu lâm sàng, thực phẩm bị nghi ngờ, và các mẫu khác